Gerek sanayide gerekse başka alanlarda ülke olarak değerlerimizi tek tek nasıl kaybediyoruz ve bunun olumsuz etkileri topluma nasıl yansıyor? İşte önemli soru bütünlüğü! Ülkeler, iş gücü başta olmak üzere her türlü değerlerini verimli olarak kullanmak zorundadırlar. Avrupa, yaşlanırken, genç nüfus oluşturabilmek için politikalarını değiştirmek zorunda kalmışlardır. Gelişmiş ekonomilerini daha da üst seviyeye taşımak için ya göç aldıkları kalifiyeli genç nüfusla ya da üretim maliyet girdilerinin minimum seviyede olduğu üçüncü dünya …

Röportajın İngilizcesi yazının altındadır The English version of the interview is below the article. Şili denilince aklıma bir zamanlar ülkesini on yedi yıl demir yumruk gibi yöneten Augosto Pioncehet gelir.  11 Eylül 1973 tarihinde Şili’nin Sosyalist Başkanı Salvador Allende Gossens,  General Pinochet’e bağlı uçaklar tarafından tepesine bomba yağdırılmıştı. İktidarı ele geçirdiğinde Şili halkına,  daha iyi bir toplum vaat ediyordu. Diktatörlerin zulmü ile karşılaşmak o yıllarda birçok Güney Amerika ülkesinin ortak …